Budzyń uczynił kolejny krok do odzyskania praw miejskich

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Radni Budzynia jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości

W poniedziałek 9 marca w Urzędzie Gminy w Bydzyniu odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Budzyń. Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń. Uchwała Rady Gminy Budzyń zostanie przekazana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawowym terminie do 31 marca 2020 roku.
Starania o to, aby Budzyń z powrotem stał się miastem rozpoczęły się dość dawno bo na początku lat dwu tysięcznych prezes Bractwa Kurkowego Ryszard Cybulski złożył wniosek o rozpoczęcie procedury w tej sprawie, ale dopiero w zeszłym roku cała procedura nabrała tempa. Jesienią wójt Marcin Sokołowski powołał Społeczny Komitet ds. odzyskania Praw Miejskich. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji, które trwały od 1 grudnia 2019 do 15 stycznia 2020 roku. Udział wzięło 4062 mieszkańców z czego za oddano 3129, przeciw było 725 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Nowicki chwilę przed głosowaniem powiedział: Zabiegaliśmy o to przez wiele lat, pierwszy wniosek został złożony dawno temu. Nadeszła ta chwila historyczna i myślę, że warto podjąć taką uchwałę, żeby Budzyń został miastem.

Z kolei wójt Marcin Sokołowski podziękował wszystkim zaangażowanym w konsultacje. Dodał, że to jest historyczny moment, historyczna decyzja i myślę, że wszystko się dla nas i dla Budzynia pozytywnie zakończy.

Andrzej Czerwoniec przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej :To historyczny dzień dla miejscowości Budzyń zwieńczenie działań pracowników Urzędu Gminy oraz pełnomocników ds. Konsultacji, którzy na przełomie grudnia i stycznia przeprowadzili ankiety wśród mieszkańców Budzynia oraz poszczególnych miejscowości. Wśród 6577 osób uprawnionych w całej gminie udział wzięło 4062 z czego 77 procent opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. Osobom które wzięły udział w konsultacjach, poświęciły swój czas były „za” i również tym które były na „nie” Rada Gminy chciała serdecznie podziękować. Pomysł przywrócenia praw miejskich Budzyniowi kilka lat temu rekomendowali członkowie Bractwa Kurkowego, między innym panowie Andrzej Kabat oraz Ryszard Cybulski. Ta uchwała jest efektem działań, czasu i pracy wielu osób dla których inspiracją była 100 rocznica odzyskania niepodległości przy okazji której pomysł przywrócenia praw miejskich nabrał realnego kształtu i teraz nastąpił jego kolejny punkt.

Dlaczego Budzyń powinien być miastem ? Miejscowi przekonują, że powodów jest wiele: Jest tutaj 56 ulic, które mają nadane nazwy. Prawie wszystkie ulice są utwardzone, posiadają chodniki i oświetlenie uliczne. Budzyń jest z wodociągowany, posiada sieć kanalizacyjną,energetyczną oraz jest zgazyfikowany. Cała Gmina Budzyń nie tylko miejscowość Budzyń może uchodzić za wzorcową pod względem infrastruktury. Mieszkańcy utrzymują się już od wielu lat przede wszystkim z pracy w rzemiośle, handlu, usługach i w przemyśle. Na terenie miejscowości Budzyń działa 512 podmiotów gospodarki narodowej. Budzyń posiada bardzo dobre zaplecze sportowe, między innymi stadion, boisko orlik i boiska sportowe przy szkołach. Gminny Ośrodek Kultury, który jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez.

Podatek od psa

Wideo

Dodaj ogłoszenie