Zmieniamy Wielkopolskę: Lokalna perełka z dofinansowaniem

Artykuł UMWW
Zabytkowa kaplica rodziny Lange w Rybnie Wielkim (gm. Kiszkowo) zostanie odrestaurowana przy unijnym wsparciu. Prace budowalne już trwają.


Zabytkowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym jego zwiedzanie. Odpadające tynki, przebarwienia i ubytki sprawiały, że był nieatrakcyjny i nieestetyczny. Działka wokół kaplicy była niezagospodarowana,
brakowało ścieżki prowadzącej bezpośrednio do zabytku, który był także niewidoczny zza okolicznych budynków. Prace restauracyjne już trwają. Ich celem jest przywrócenie obiektu mieszkańcom i turystom, a także utworzenie tutaj sfery rekreacyjnej. Miejsce to
niewątpliwie stanie się atrakcją turystyczną o ponadlokalnym znaczeniu.

Postanowił je odwiedzić Marszałek Marek Woźniak. Celem wizyty w gminie Kiszkowo (pow. gnieźnieński) było podpisanie z Wójtem Tadeuszem Bąkowskim umowy na dofinansowanie unijne renowacji zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Koszty prac oszacowano na blisko pół miliona złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację 440 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

- Warto takie lokalne perełki eksponować i o nie zadbać, bo jest to cenny wkład w kulturę rodzinną i europejską. To jest właśnie kierunek, który w Unii Europejskiej jest zauważany i doceniany i na to przeznaczane są unijne fundusze, którymi dysponujemy – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

Pieniądze, którymi wsparto inwestycję gminy Kiszkowo pochodzą z puli środków unijnych, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację konkursu związanego z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są między innymi samorządowe instytucje kultury i jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 255 mln zł.
obrazek

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Dodaj ogłoszenie