Zarząd OSP Brzekiniec jednogłośnie otrzymał absolutorium

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
W sobotę 15 lutego w sali wiejskiej swoje zebranie sprawozdawcze miała Ochotnicza Straż Pożarna Brzekiniec

W sobotę 15 lutego w sali wiejskiej swoje zebranie sprawozdawcze miała Ochotnicza Straż Pożarna Brzekiniec. Na wstępie wszystkich członków powitał prezes OSP Ludwik Soloch, również gości: młodszego kapitana Artura Binkowskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży i jednocześnie prezesa powiatowego OSP, prezesa gminnego OSP Stanisława Wierzbińskiego, prezesa OSP Budzyń Pawła Sella i sołtys Brzekińca Justynę Kozłowską.
Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowej i plan działania na rok 2020, członkowie pozytywnie zatwierdzili sprawozdania i jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP.

Po udzieleniu absolutorium nastąpił uroczysty moment w szeregi OSP wstąpiło dwóch młodych chłopaków Hubert Grzeczka i Krzysztof Kozłowski. Prezes Ludwik Soloch odczytał tekst przysięgi , a nowo przyjmowani zdecydowanie odpowiedzieli „ ślubuję” i na sali rozległy się gromkie brawa.

Następnie głos zabrał mł. Kpt. Artur Binkowski, który przekazał pozdrowienia Komendanta Powiatowego PSP i przedstawił statystyki przeprowadzonych akcji. Chwalił jednostkę z Brzekińca za to, że jest liderem w przeglądach jednostek spoza systemu. Dodał również, że baza lokalowa i sprzętowa w Brzekińcu to na pewno XXI wiek. Podziękował za zaangażowanie i zachęcał do szkoleń. Prezes gminny Stanisław Wierzbiński podziękował za poświęcony czas i omówił działalność OSP w gminie Budzyń. Na tym zebranie zakończono.

OSP Brzekiniec działa od 1947 roku w której obecnie działa 20 członków. Prezesem jest Ludwik Soloch, naczelnikiem Czesław Należyty, gospodarzem Jerzy Koszny, skarbnikiem Tomasz Grzeczka i sekretarzem Marian Kukla. Komisja Rewizyjna: Tomasz Błochowiak- przewodniczący, Mieczysław Ignaczak, Andrzej Pauszek.

Podatek od psa

Wideo

Dodaj ogłoszenie