Test gimnazjalny 2014. Język obcy - podstawa [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

lk
Test gimnazjalny 2014. W piątek egzaminy językowe
Test gimnazjalny 2014. W piątek egzaminy językowe Paweł Miecznik
Test gimnazjalny 2014: W piątek uczniowie sprawdzą swoje zdolności językowe. O godz. 9 czeka ich test na poziomie podstawowym, a dwie godziny później - rozszerzonym. Na naszej stronie znajdziesz arkusze egzaminacyjne z CKE, oraz rozwiązania zadań.

Egzamin gimnazjalny 2014: JĘZYK ANGIELSKI - PODSTAWA [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

ARKUSZ - zdjęcia 2 - 10

JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ZOBACZ CAŁY ARKUSZ

JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ZOBACZ TRANSKRYPCJĘ

ZADANIE 1
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.–1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.

1.1. Which is Tina’s dog?
A.
B.
C.
1.2. What is Julie going to do during her winter holidays?
A.
B.
C.
1.3. Where did Tom leave his mobile?
A.
B.
C.
1.4. Which shop is the woman in?
A.
B.
C.
1.5. Sophie is calling Gina
A. to give her some good news.
B. to tell her she is sorry.
C. to ask her for help.

ZADANIE 2
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę brata i siostry. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.–2.4.) miejsce, w którym prawdopodobnie spędzi sobotnie popołudnie (A–E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

2.1. James
2.2. Aunt Betty
2.3. Mother
2.4. Ann

A. the restaurant
B. the cinema
C. the swimming pool
E. the shopping centre
D. the museum

2.1. - C
2.2. - D
2.3. - E
2.4. - B

ZADANIE 3
Usłyszysz dwukrotnie informację dla uczniów. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.–3.3. są zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F.
3.1. Students don't have to change their shoes any more when they go out. PRAWDA
3.2. Boys must wear a jacket and a tie every day. FAŁSZ
3.3. The speaker introduces new regulations for this part of the school year. PRAWDA

ZADANIE 4
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A. She was, but she came late.
B. I didn’t tell Mary.
C. Ten minutes if I’m lucky.
D. I think it was Mary.
E. Just half an hour ago.

4.1. - C
4.2. - E
4.3. - A
4.4. - D

ZADANIE 5
Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.–5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1. X: Can you lend me your magazine?
Y: B: Yes, you can take it.
5.2. X: Could you put your jacket over there?
Y: A: I'll do it in a minute.
5.3. X: Excuse me, how do I get to the station, please?
Y: C: Go straight on, then turn right.

ZADANIE 6
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) dobierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.

6.1. Zgubiłeś(-aś) telefon. Poproś kolegę o możliwość zadzwonienia z jego telefonu.
C: Can I use your phone?
6.2. Koleżanka wygrała zawody szachowe. Co jej powiesz?
B: Well done!
6.3. Wyjeżdżasz z kolegą na wakacje. Poinformuj go, że kupiłeś bilety na pociąg.
C: I've already bought the tickets.

ZADANIE 7
Przeczytaj ogłoszenia 7.1.–7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.

This text
А. can be seen on the packaging of a food product.
В. is placed on a board outside a restaurant.
C. informs you how to get something for free.
D. explains how to cook a healthy meal.
E. tells you how to buy some juice.

7.1. - B
7.2. - C
7.3. - E
7.4. - A

ZADANIE 8
Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.–8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

8.1. Both texts are about
A. winning competitions.
B. getting sports equipment.
C. watching sports events.

8.2. Erik wrote the message
A. to offer Pete some help.
B. to say sorry to Pete.
C. to ask Pete to do something.

8.3. The author of the diary saw the film with
A. Sue.
B. Peter.
C. Jack.

8.4. The problem with the laptop is that
A. it generally works too slowly.
B. it's impossible to watch films on it.
C. it's hard to play games on it.

ZADANIE 9
Przeczytaj opisy trzech propozycji spędzenia czasu w mieście (A–C) oraz pytania ich dotyczące (9.1.–9.4.). Do każdego pytania dopasuj właściwą propozycję. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań.

9.1. wants to read and learn about animals? - A
9.2. doesn't want to spend any money? - C
9.3. likes watching live animals? - A
9.4. is interested in paintings? - B

ZADANIE 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

VIKING CHILDREN
What was the life of Viking children like? Very different from our life today. Viking boys and girls didn’t go to school, but they 10.1. ____ many practical things, for example how to row a boat or 10.2. ____ a horse. They didn’t have books but travelling poets told them 10.3. ____ about gods and heroes.

A. drive
B. learnt
C. stories
D. ride
E. taught
F. questions

10.1 - B
10.2 - D
10.3 - C

ZADANIE 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Hi Kasia,
I’m so happy you’re coming soon. I hope you’ll like it here in Canterbury. I’ll show you all the attractions. The most important news is that my parents 11.1. ____ a new restaurant a few weeks ago. It is an English restaurant but there are also 11.2. ____
specialities from other European countries on the menu. I’m sure you will like our fish and chips, but if you prefer Italian food, you can also have 11.3. ____ spaghetti you have ever had. See you soon. Best wishes,
Mary

11.1.
A. have opened
B. opened
C. open

11.2.
A. some
B. lots
C. much

11.3.
A. delicious
B. more delicious
C. the most delicious

JĘZYK NIEMIECKI - PODSTAWA >>>

Egzamin gimnazjalny 2014: JĘZYK NIEMIECKI - PODSTAWA [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

ARKUSZ - zdjęcia 11 - 19

Język niemiecki - poziom podstawowy - ZOBACZ CAŁY ARKUSZ

Język niemiecki - poziom podstawowy - ZOBACZ TRANSKRYPCJĘ

ZADANIE 1
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.–1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.

1.1. Was ist Veras Tante von Beruf?
1.1 B
1.2. Wie kommuniziert der Junge am liebsten mit seinem Freund?
1.2 B
1.3. Was packt Bernd in den Koffer?
1.3 C
1.4. Wo wartet Tobias?
1.4 C
1.5. Worüber erzählt das Mädchen?
A. Über das Abendbrot mit Freunden.
B. Über das Frühlingswetter.
C. Über den Garten.

ZADANIE 2
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Anny i Roberta na temat prezentów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.–2.4.) prezent, który ona podaruje (A–E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden prezent został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

Personen
2.1. Anna
2.2. Robert
2.3. Markus
2.4. Jasmin

Geschenke
A. eine Computermaus
B. ein Kriminalfilm
C. ein Plüschtier
D. eine Torte
E. ein Buch

2.1. A
2.2. C
2.3 B
2.4 D

ZADANIE 3
Usłyszysz dwukrotnie komunikat. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.–3.3. są zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F.
3.1. Die Preise für alle Sportartikel sind reduziert. PRAWDA
3.2. Man bekommt von den Verkäufern einige Tipps für gesundes Essen. FAŁSZ
3.3. Der Text beschreibt eine Aktion eines Sportladens. PRAWDA

ZADANIE 4
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A. Ich bin auch froh, dass wir uns wieder hören.
B. Kannst du den Titel wiederholen?
C. Ich wünsche dir eine gute Reise.
D. Wann haben sie sich getroffen?
E. Nein, er fährt erst im August.

4.1. E
4.2. C
4.3. A
4.4. B

ZADANIE 5
Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.–5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1. X: Muss ich umsteigen?
Y: C Nein, der Zug fährt direkt nach Köln.
5.2. X: Guten Appetit!
Y: A. Danke sehr.
5.3. X: B. Wie findest du den Film?
Y: Er ist sehr interessant.

ZADANIE 6
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.

6.1. Wyraź swoją radość z powodu wyjazdu.
C. Ich freue mich sehr.
6.2. Zapytaj kolegę o jego ulubione książki.
B. Welche Bücher liest du am liebsten?
6.3. Witasz się z kolegą. Co powiesz?
A. Grüß dich, Jens!

ZADANIE 7
Przeczytaj ogłoszenia 7.1.–7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.
A. Diesen Text kann man im Zoo lesen.
B. Diesen Text kann man im Theater lesen.
C. Man kann einen Hund kostenlos nehmen.
D. Diesen Text kann man im Museum lesen.
E. Man kann ein Spielzeug gratis bekommen.

7.1. B
7.2. A
7.3. C
7.4. E

ZADANIE 8
Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.–8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

8.1. Worüber schreibt Gabi?
C. Über ein Treffen.
8.2. Was soll Tina machen?
A. Das Mittagessen kochen.
B. Den Tisch sauber machen.
C. Die Oma nach Hause bringen.
8.3. Wo war die Einkaufsliste?
B. Im Kühlschrank.
8.4. Warum schreibt Paul eine E-Mail an Anna?
C. Er entschuldigt sich bei Anna.

ZADANIE 9
Przeczytaj opisy trzech ofert (A–C) oraz zdania dotyczące czterech osób (9.1.–9.4.). Do każdej osoby dopasuj właściwą ofertę. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jeden z opisów pasuje do dwóch osób.
9.1. Karin mag Handarbeit und möchte gern im Theater spielen.
9.2. Natalies Lieblingsfach ist Kunst und sie zeichnet sehr gern.
9.3. Sebastian spielt gern verschiedene Rollen und will mal Schauspieler werden.
9.4. Marko schreibt gern Artikel oder Theaterrezensionen für eine Schülerzeitung.

9.1. B
9.2. C
9.3. B
9.4. A

ZADANIE 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

FORUM:
Hallo, Leute!
Ich habe ein Problem. Ich wohne mit meinen Eltern in einem 10.1. ____, im siebten Stock. Leider 10.2. ____ mir mein Zimmer gar nicht, denn die Wände sind schon schmutzig und die Möbel alt. Deshalb will ich mein Zimmer mit meinen Eltern 10.3. ____. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ich mein Zimmer möblieren kann? Ich warte auf eure Tipps.

A. Einfamilienhaus
B. findet
C. gefällt
D. Hochhaus
E. renovieren
F. verkaufen

10.1. D
10.2. C
10.3. F

ZADANIE 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Hallo, Susi,
wie geht es dir? Bei mir ist alles in Ordnung. Meine Schwester und ich bekommen einmal im Monat 50 Euro Taschengeld von 11.1. ____ Eltern. Sehr zufrieden gehen wir dann in das neue Einkaufszentrum und kaufen 11.2. ____ etwas. Dort 11.3. ____ sich
viele Geschäfte mit Markenklamotten. Möchtest du mal mit mir shoppen gehen?
Viele Grüße
Maja

11.1 C. unseren
11.2 B. uns
11.3 A. befinden

Test gimnazjalny 2014. Język obcy

Test z języka obcego jest ostatnim akcentem tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Dokładny rozkład poszczególnych przedmiotów, które zdają uczniowie, wygląda następująco:

Środa - 23 kwietnia

godz. 9 - historia i wiedza o społeczeństwie
godz.11 - język polski

Czwartek - 24 kwietnia

godz. 9 - przedmioty przyrodnicze
godz. 11 - matematyka

Piątek - 25 kwietnia

godz. 9 - język obcy - podstawa
godz. 11 - język obcy - rozszerzenie


TEST GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ ZADANIA NA EGZAMINIE PRÓBNYM

<<< JĘZYK ANGIELSKI - PODSTAWA

Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie