Szansa dla spółdzielni mieszkaniowych

Redakcja
archiwum beneficjenta

40 mln zł jest do podziału w trwającym konkursie na inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze.

Zbliża się sezon grzewczy. Koszty ponoszone z tego tytułu należą do najwyższych – zarówno w instytucjach publicznych, jak i gospodarstwach domowych. Nie można też zapomnieć o środowisku. Ogrzewanie gorszej jakości drewnem czy stosowanie starej generacji kotłów pogarsza jakość powietrza. Unia Europejska walczy z tym problemem.

W ramach WRPO 2014+ znalazły się pieniądze na inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze (poddziałanie 3.3.2). Konkursowe projekty mogą przewidywać przebudowę lub modernizację, a także ewentualną budowę i rozbudowę sieci. Taka inwestycja w ostatecznym rozrachunku ma sprawić, że rozszerzy się grupa odbiorców. Jednocześnie zrezygnują oni z innych źródeł ogrzewania, zwłaszcza tych bardziej obciążających środowisko. Do podziału jest 40 mln zł. Z tej szansy mogą skorzystać nie tylko samorządy, ale także spółdzielnie mieszkaniowe czy większe wspólnoty mieszkaniowe. Realizacja takich projektów może przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania, tym samym przełożyć się na niższe opłaty. Wnioski można składać do 14 grudnia.

Dopłaty do cen energii

Wideo

Dodaj ogłoszenie