Pleszew. Jest wyrok Sądu Okręgowego w sprawie ks. Arkadiusz H.!

Piotr Fehler, Damian Cieślak
Damian Cieślak (zdjęcia z rozprawy przed Sądem Rejonowym w Pleszewie)
Udostępnij:
Sprawa księdza Arkadiusza H., który przez Sąd Rejonowy w Pleszewie został nieprawomocnie skazany za czyn pedofilski, przedawniła się. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu. Ksiądz oskarżony był o molestowanie seksualne wobec 9-letniego ministranta.

Sprawa ks. Arkadiusz H.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, podczas posiedzenia z dnia 28 października ogłosił, że 20 maja 2015 minął termin karalności księdza i uchylił poprzedni wyrok, a sprawa została umorzona. Sędzia podczas rozprawy podkreślił, że nie jest to uniewinnienie, bo nie ma żadnych wątpliwości, że ksiądz jest sprawcą zarzucanych mu przestępstw, dlatego pokrzywdzonym pozostaje postępowanie cywilne o odszkodowanie od kaliskiej Kurii. Stronom zaś kasacja do Sądu Najwyższego.

- Przepraszam, ale nie mam zamiaru komentować tego wyroku. Czuję tylko upokorzenie i ogromny żal do wymiaru sprawiedliwości – tak Bartłomiej Pankowiak skomentował wyrok sądu

Sąd w pierwszej instancji skazał księdza Arkadiusza H. na 3 lata bezwzględnego więzienia, oraz 10 lat zakazu pracy z dziećmi.

Sprawa ks. Arkadiusz H.

Ksiądz Arkadiusz H., były kapelan szpitala w Kaliszu, a także były kapłan parafii między innymi w Sycowie, Chwaliszewie i Pleszewie to negatywny bohater filmu pt. "Zabawa w chowanego". Duchowny wykorzystywał seksualnie nieletnich chłopców. Jego ofiary dziś próbują dochodzić sprawiedliwości. W dokumencie Tomasza i Marka Sekielskich swoją historię zdecydowali się opowiedzieć pochodzący z powiatu pleszewskiego bracia Bartłomiej i Jakub Pankowiakowie. Byli oni molestowani przez księdza Arkadiusza w drugiej połowie lat 90., gdy ten sprawował posługę w parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.

Śledztwo w sprawie ks. Arkadiusz H.

Śledztwo w sprawie 52-letniego dziś księdza Arkadiusza H. od grudnia 2018 roku prowadziła Prokuratura Rejonowa w Pleszewie. W toku postępowania badano wątek kilku innych ofiar, ale okazało się, że tylko sprawa Bartłomieja nie uległa przedawnieniu. - W oparciu o zebrany materiał dowodowy skierowano do Sądu Rejonowego w Pleszewie akt oskarżenia. Opisane w nim zarzuty dotyczą okresu od września 1998 roku do roku 2000 - mówił prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

"Nie straciłem wiary"

2 marca 2021 r. Arkadiusz H. stanął przed pleszewskim sądem. Zeznania w sprawie złożył zarówno Bartłomiej, jak i jego brat. - Trochę się już poboksowałem w tej sprawie i nie mam żadnych oczekiwań. Zmienili się biskupi i może oni zaczną patrzeć na to wszystko inaczej - mówił jeszcze przed rozprawą Jakub. - Nie straciłem jej - podkreślał, pytany o to, jak po tym, co go spotkało podchodzi do spraw wiary.

Ksiądz Arkadiusz H. przyznał się do winy

Jeszcze przed złożeniem zeznań przez braci, ksiądz Arkadiusz H. przyznał się do winy.

- Zarzut, o którym dzisiaj mowa został popełniony, gdy miałem 30 lat. Problemy, które wtedy pojawiały się w życiu, nieumiejętne panowanie nad swoimi emocjami i świadomość tego, że pojawiają się problemy w sferze seksualnej spowodowały, że dzisiaj - i czynię to z głębi serca - chciałbym przeprosić pana Bartłomieja. Mam świadomość i poczucie ogromnej szkody, jaką przez swoją słabość, grzeszność dokonałem wobec Niego. Po wielu miesiącach przemyśleń, modlitw ze skruchą uznaję swoją winą. Proszę o wybaczenie - podkreślał ksiądz.

- Te słowa nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia, są dla mnie bezwartościowe - komentował później Bartłomiej. Z kolei prokurator podkreślał, że przyznanie się do winy jest rozsądnym działaniem ze strony oskarżonego, gdyż zebrany materiał dowodowy w tej sprawie był bardzo mocny.

Ksiądz Arakdiusz H. skazany nieprawomocnym wyrokiem

W poniedziałek, 8 marca 2021 r., Sąd Rejonowy w Pleszewie ogłosił wyrok w sprawie księdza Arkadiusza H., oskarżanego o molestowanie nieletniego.

Sąd Rejonowy skazał Arkadiusza H. na 3 lata pozbawienia wolności! Dodatkowo Arkadiusz H. przez 10 lat nie będzie mógł podjąć pracy nauczyciela lub opiekuna związanych z wychowywaniem, edukacją oraz opieką dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że prokurator domagał się 6 lat więzienia, natomiast obrońca wniósł o 1,5 roku w zawieszeniu na 5 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Obie strony w ciągu 7 dni mogą złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie, po jego otrzymaniu, w ciągu 14 dni wnieść apelację do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

- Myślę, że jest to sprawiedliwy wyrok. Nie będziemy się od niego odwoływać. Wyrok sądu jest ważną informacją dla ewentualnych przyszłych sprawców. Mam nadzieję, że te 3 lata będą przestrogą dla reszty - mówi Bartłomiej Pankowiak, ofiara księdza. Takiego rozwiązania nie wyklucza natomiast prokurator Jakub Łuczak. - Kwestię wymiaru kary będziemy jeszcze analizować i zastanowimy się, czy złożyć apelację - podkreśla.

Ks. Arkadiusz H. mógł powstrzymać się od realizacji swoich potrzeb

Sąd uznał Arkadiusza H. za winnego, że w bliżej nieustalonych dniach w okresie od początku września 1999 r. do 20 maja 2000 r. w Pleszewie działając umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, wykonania z góry powziętego zamiaru, co najmniej 12 razy, ale nie więcej niż 15 razy doprowadził pokrzywdzonego, który miał wówczas 10 lat, do poddania się innym czynnościom seksualnym w postaci całowania w usta, przytulania i dotykania miejsc intymnych przez ubranie, a także co najmniej raz doprowadził do wykonania innej czynności seksualnej w postaci pobudzania przez ubrania narządów płciowych oskarżonego dłonią pokrzywdzonego. W czasie postępowania sąd zmienił datą początkową czynu przypisanego oskarżonemu na wrzesień 1999 r., a nie jak wcześniej przyjęto wrzesień 1998 r.

W toku postępowania oskarżony był badany przez biegłych psychiatrów i psychologa seksuologa, którzy stwierdzili zaburzenia preferencji seksualnych w formie pedofilii oraz o charakterze dewiacji. Osoba taka akceptuje swoją dewiację, panuje nad swoimi potrzebami, a w związku z tym może powstrzymać się od ich realizacji. Oskarżony był sprawcą pedofilnym typu uwodzącego. Biegli stwierdzili również, że H. przejawia zaburzenia osobowości o typie osobowości dyssocjalnej.

Jak tłumaczył sędzia Krzysztof Urbaniak, który wygłosił wyrok, sąd uznał, że motywem działania oskarżonego było zaspokojenie swoich popędów seksualnych. Ksiądz jako osoba duchowna, która miała pod opieką dzieci z parafii, swoim zachowaniem nadużył szczególnego zaufania pokrzywdzonego. Okolicznością obciążającą są również ujemne następstwa czynu oskarżonego, który spowodował u pokrzywdzonego lęk, wstyd, napięcia, napady lęku panicznego, przykre wspomnienia, problemy w relacjach z innymi ludźmi czy obniżone poczucie wartości.

Jedną z okoliczności łagodzących było przyznanie się oskarżonego do popełnionego czynu.

- Sprawcy przestępstw o charakterze seksualnym bardzo rzadko przyznają się do tego czynu. Kwestionują zeznania pokrzywdzonych, zwłaszcza jeśli od tych wydarzeń minął dłuższy okres czasu, dlatego przyznanie się oskarżonego w niniejszej sprawie nie było zwykłą formalnością - odczytywał uzasadnienie wyroku sędzia Krzysztof Urbaniak.

Skierowano akt oskarżenia przeciwko księdzu Arkadiuszowi H.

Ksiądz Arkadiusz H., były kapelan szpitala w Kaliszu, a także były kapłan parafii między innymi w Sycowie, Chwaliszewie i Pleszewie to negatywny bohater filmu pt. "Zabawa w chowanego". Duchowny wykorzystywał seksualnie nieletnich chłopców. Śledztwo w sprawie księdza od grudnia 2018 roku prowadziła Prokuratura Rejonowa w Pleszewie. W toku postępowania badano wątek kilku innych ofiar, ale okazało się, że tylko sprawa Bartłomieja Pankowiaka nie uległa przedawnieniu. - W oparciu o zebrany materiał dowodowy skierowano do Sądu Rejonowego w Pleszewie akt oskarżenia - mówił prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Proces w Sądzie Rejonowym w Pleszewie toczył się w dniach 2-3 marca 2021 r. Już we wtorek ksiądz Arkadiusz H., który na wcześniejszych etapach postępowania zaprzeczał zarzutom, przyznał się do winy.

Zarzut, o którym dzisiaj mowa został popełniony, gdy miałem niespełna 30 lat. Problemy, które wtedy się pojawiały w moim życiu, nieumiejętne panowanie nad emocjami i świadomość tego, że jakieś problemy pojawiają się w sferze seksualności spowodowały, że dzisiaj chciałbym - i czynię to z głębi serca pokornego - bardzo serdecznie przeprosić, jeszcze raz powtarzam bardzo mocno przeprosić pana Bartłomieja. Mam świadomość i poczucie ogromnej szkody, jaką przez swoją słabość, ludzką nieudolność, grzeszność, dokonałem wobec Niego. Nigdy nie kierowałem się w swoim życiu tym, aby komukolwiek czynić krzywdę. Ludzka słabość spowodowała, że dzisiaj na podstawie miesięcy, przemyśleń, wielu modlitw, przeproszenia w duchu i modlitwy wstawienniczej w intencji osoby pokrzywdzonej raz jeszcze uznaje ze skruchą swoją winę. Proszę pana Bartłomieja o wybaczenie moich słabości, moich grzechów i wnoszę o łaskę braterskiego pojednania, jeśli jest to możliwe ze strony osoby pokrzywdzonej przeze mnie. Bardzo serdecznie żałuję raz jeszcze, mam świadomość, że wiele zła swoją słabością, grzesznością dopuściłem się wobec pana Bartłomieja - mówił ksiądz Arkadiusz H.

Prokurator domagał się 6 lat więzienia dla ks. Arkadiusz H.

Po wysłuchaniu wszystkich świadków można było przejść do końcowego etapu procesu. - Wierzę, że Bóg przebaczy oskarżonemu, natomiast tutaj trzeba oddać cesarzowi co cesarskie i jakaś forma kary przewidziana przez kodeks karny być musi - podkreślał prokurator Jakub Łuczak, który domaga się 6 lat pozbawienia wolności. Obrońca wniósł o karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat. Michał Królikowski podkreślał trudną sytuację materialną i zdrowotną oskarżonego. - Poza tą sferą seksualną, która z uwagi na nieprawidłowości zaprowadziła go na ławę oskarżonych, H. funkcjonuje normalnie. Poza tą sytuacją, była to osoba, która dała wiele dobra różnym ludziom - mówił. Zarówno pokrzywdzony, jak i jego pełnomocnik Artur Nowak kwestię kary pozostawili w gestii sędziego.

[przycisk_galeria]

Polub nas na FB

POLECAMY RÓWNIEŻ

Czermin. Pożar stolarni w Czerminie. Z ogniem walczyło blisk...

Pleszew. Nauczyciel zakażony koronawirusem. Ponad 300 ucznió...

Pleszew. Wszystkich Świętych 2021. Zmiana organizacji ruchu ...

Pleszew. Drugi dzień Festiwal Smaków Food Trucków. Tłumy mie...

Powiat pleszewski. Ponad 32 mln zł z "Polskiego Ładu" dla na...

Morsy Gołuchów rozpoczęły sezon. W zalewie kąpało się ponad ...

Pleszew. Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpił w Pleszewie. N...

Pleszew. Absolwenci Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych dos...

Przełomowe odkrycie polskich naukowców

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie