Osoby pracujące i bezrobotne z Wielkopolski dostaną z Unii pieniądze na zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji

Wojciech Dolata
Wojciech Dolata
Lista kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dorosłych będzie bardzo długa: od nauki programowania po obsługę specjalistycznych maszyn. Skorzysta z nich prawie 7 tys. osób. Takie możliwości stwarza wielkopolskim pracownikom sześć umów unijnych, które zostały podpisane w Poznaniu.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał 6 umów o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z Poddziałania 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych”. Unia Europejska dołoży ponad 29 mln złotych do projektów wartych prawie 32,5 mln złotych.

– To już druga tura projektów, skierowanych do osób, które chcą podnosić, uzupełnić czy zdobyć kwalifikacje i umiejętności, ułatwiające im funkcjonować na rynku pracy – przypomniał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak fakt podpisywania podobnych umów z początku listopada (mowa o kursach i szkoleniach w ramach Bazy Usług Rozwojowych – przyp. red). – To ważne działania, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie ten rynek jest bardzo trudny, charakteryzujący się dużym deficytem wykwalifikowanych pracowników.

Dofinasowanie przeznaczone jest dla inicjatyw wspierających kształcenie zawodowe osób dorosłych, aktywnych zawodowo i bezrobotnych, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji. W projektach w sumie uczestniczy prawie 7 tys. osób, którym w zależności od ich sytuacji na rynku pracy (osoba pracująca czy bezrobotna) będzie udzielane wsparcie nawet do 93 proc. kosztów kształcenia.

Wsparcie finansowe wdrażane jest z zastosowaniem podejścia popytowego. Oznacza to, że uczestnik projektu może sam wybrać usługę, która odpowiada jego potrzebom rozwojowym. On sam zgłasza się do operatora, a nie pracodawca. Kolejność działania jest następująca: pracownik lub bezrobotny, skorzystawszy z porady operatora, może podnieść/zdobyć/uzupełnić kwalifikacje podczas szkoleń, kursów czy warsztatów, których baza zamieszczona jest w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających jego konkretnym potrzebom. Ważne, aby (do)kształcenie odbywało się w formach pozaszkolnych, np. podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych itp. Przewidziano również możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych przez uczestników w sposób pozaformalny i nieformalny.

Projekty obejmują całą Wielkopolskę i będą realizowane w ciągu dwóch lat przez 6 operatorów w podregionach: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim oraz mieście Poznań.

W czwartek umowy podpisali przedstawiciele:

· Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – projekt pn. „EduAkcja w podregionie kaliskim” (ponad 5,4 mln zł dofinansowania);

· Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie – projekt pn. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” (ponad 5,4 mln zł dofinansowania);

· MDDP S.A. Akademia Biznesu Spółka Komandytowa – projekt pn. „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” (ponad 4,4 mln zł dofinansowania);

· SEKA S.A. – projekt pn. „Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego” (ponad 4,4 mln zł dofinansowania);

· DGA S.A. – projekt pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” (ponad 4,3 mln zł dofinansowania);

· Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego – projekt pn. „Usługi rozwojowe w podregionie pilskim” (ponad 3,3 mln zł dofinansowania).

obrazek
obrazek
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:Gigant inwestuje w Niepołomicach

Wideo

Dodaj ogłoszenie