Miliony na zmiany dookoła nas!

Wojciech Dolata
Wojciech Dolata
Od kilku miesięcy robot Da Vinci służy m. in. pacjentom onkologicznym
Od kilku miesięcy robot Da Vinci służy m. in. pacjentom onkologicznym
Wielkopolska skutecznie wydaje unijne pieniądze – oficjalnie potwierdziła to Komisja Europejska

Choć perspektywa unijna kończy się w 2020 roku, to zgodnie z „zasadą n+3” projekty mogą być realizowane i rozliczane do końca 2023 roku. Ponieważ pierwsze konkursy zostały ogłoszone w połowie 2015 roku to możemy przyjąć, że teraz Program wkracza w decydującą fazę – wręcz jest na finiszu! Jest to, więc dobry czas na podsumowania.

Liczby nie kłamią!

Prawdziwym testem dla WRPO 2014+ był ubiegły rok. Wtedy to sprawdzane było czy w poszczególnych osiach priorytetowych wydano pieniądze i osiągnięto efekty, które założono sobie na początku perspektywy. To był ważny przegląd, ponieważ każdy unijny program regionalny ma wydzielone 6 proc. funduszy z przyznanej alokacji, które można wydawać dopiero po zrealizowaniu wcześniej wspomnianych wskaźników. Pod koniec sierpnia br. dotarły dobre wieści z Brukseli. Komisja Europejska potwierdziła, że Wielkopolska osiągnęła wszystkie wskaźniki (finansowe i rzeczowe). Oznacza to, że wspomniane 6 proc. budżetu WRPO 2014+ będzie można przeznaczyć, np. na dodatkowe konkursy, przesunięcia środków między osiami priorytetowymi lub dofinansowanie projektów, które nie otrzymały dotacji z uwagi na wyczerpanie środków.

Wiadomość z Brukseli tylko potwierdziła fakt, że Wielkopolska, od początku perspektywy jest w gronie regionów, które najlepiej sobie radzą we wdrażaniu Programów Regionalnych. Ten stabilny kurs kontynuowany jest cały czas. Nasz region plasuje się w ścisłej, krajowej czołówce pod względem kontraktacji. Podpisano umowy o łącznej wartości przekraczającej 80% tego, co jest zaplanowane w budżecie, (który wynosi 2,45 mld euro). To trzeci wynik w kraju na tle 16 regionów. W niektórych osiach priorytetowych tj. społeczeństwo informacyjne, energia czy infrastruktura dla kapitału ludzkiego pieniądze są praktycznie na ukończeniu. Wysoki poziom kontraktacji (prawie 85%) osiągnięto również w przypadku dwóch ZIT - ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) działających na terenie woj. wielkopolskiego (tj. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej).

Nie tylko dotacje

Liczby są ważne, ale nie najważniejsze. Dla mieszkańców liczą się efekty wydanych „eurozłotówek”. Tych nie brakuję! Oddawane są kolejne kilometry dróg, nowe węzły przesiadkowe, a szkoły czy szpitale otrzymują nowoczesny sprzęt czy nowe pomieszczenia. Mocną stroną Programu są projekty społeczne. Jako pierwsi w kraju rozwijamy m. in. opiekę nad seniorami czy osobami z zaburzeniami psychicznymi za pośrednictwem środowiskowych centrów wsparcia. Pomagamy również osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym czy rodzicom w powrocie na rynek pracy. O efektach WRPO 2014+ informujemy na bieżąco na łamach e-magazynu „Nasz Region”.

Z Programu najczęściej korzystają przedsiębiorcy. Ten sektor jest traktowany priorytetowo. Przykład? W trwającej perspektywie 2014+ na rozwój przedsiębiorczości przeznaczono w ramach WRPO 2014+ prawie 500 mln euro. To niemal jedna piąta całości środków z Programu.

Prawdziwym paliwem dla rozwoju firm są dotacje, ale nie tylko! Wielkopolska od początku zaangażowała się w stworzenie efektywnego systemu wsparcia pozadotacyjnego. Po dobrych doświadczeniach z poprzedniej perspektywy, jesienią 2017 roku uruchomiono kolejne środki w ramach inicjatywy JEREMIE 2 (więcej piszemy obok – przyp. red.).

Nowością jest również to, że przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i rewitalizacji obszarów problemowych w Wielkopolsce. Chodzi tutaj o pożyczki na inwestycje w obszarze poprawy efektywności energetycznej – głównie dotyczy to termomodernizacji.

obrazek
obrazek
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:Wideo

Dodaj ogłoszenie