Zmieniamy Wielkopolskę: Dodatkowe ponad 33 miliony złotych dla beneficjentów PROW © UMWW
[1/2]

Zmieniamy Wielkopolskę: Dodatkowe ponad 33 miliony złotych dla beneficjentów PROW

Zmieniamy Wielkopolskę: Dodatkowe ponad 33 miliony złotych dla beneficjentów PROW

Wielkopolska otrzyma dodatkowe ponad 33 miliony złotych na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to efekt negocjacji wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego podczas spotkania z Ryszardem Zarudzkim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.