Regulain konkursu

Regulamin konkursu dla Czytelników „Polska Głos Wielkopolski” WYGRAJ DOM Z DREWNA art. 1 Konkurs dla Czytelników „Polski Głosu Wielkopolskiego” pod nazwą „WYGRAJ DOM Z ...

Regulamin konkursu dla Czytelników „Polska Głos Wielkopolski”
WYGRAJ DOM Z DREWNA
art. 1

Konkurs dla Czytelników „Polski Głosu Wielkopolskiego” pod nazwą „WYGRAJ DOM Z DREWNA”, organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Poznańska w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19 – Wydawcę „Polski Głosu Wielkopolskiego”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

art. 2

Konkurs "WYGRAJ DOM Z DREWNA” przeprowadzony zostanie na łamach "Polski Głosu Wielkopolskiego” w terminie od 19.06.2009 roku do dnia 18.07.2009 roku

art. 3

1. W konkursie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik „Polski Głosu Wielkopolskiego”, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Zakładu Obróbki Drewna „Zodan” Adam Nowak z siedzibą w Wysokiej, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska Laureatów Konkursu na stronach dziennika i na stronie internetowej www.poznan.naszemiasto.pl. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Poznańska w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

art. 4

Zasady konkursu:

1. Codziennie począwszy od 19-ego czerwca 2009 roku do 18-ego lipca 2009 roku (oprócz niedziel) na łamach „Polski Głosu Wielkopolskiego” będzie się ukazywać stała informacja o Nagrodzie Głównej w Konkursie tj. Drewnianym Domu Wypoczynkowym EWA 5 wyprodukowanym przez firmę Zakład Obróbki Drewna „Zodan” z Wysokiej wraz z kuponem konkursowym zawierającym w swej treści pytanie konkursowe.

2. Łącznie opublikowanych zostanie 26 kuponów konkursowych. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zebranie przez uczestnika minimum 20 spośród 26 kuponów konkursowych, udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania oraz uzasadnienie Uczestnika, dlaczego chciałby zostać właścicielem Drewnianego Domu Wypoczynkowego EWA 5. Uzasadnienie powinno mieć formę pisemną nie większą niż jedna strona maszynopisu.

3. Zgłoszenie konkursowe zawierające prawidłowo i kompletnie wypełnione kupony konkursowe (zestaw 20 kuponów) oraz uzasadnienie należy przynieść lub przesłać na adres Klubu Czytelnika „Polski Głosu Wielkopolskiego”, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań z dopiskiem „Dom z drewna” do dnia 27.07.2009 roku (włącznie). Decyduje data wpływu.

4. Brak któregokolwiek z 20 kuponów konkursowych, błędna odpowiedź choćby na jedno z postawionych pytań konkursowych, brak uzasadnienia (patrz art.4 punkt 2) bądź niepełne dane podane na karcie konkursowej, skutkuje nieważnością zgłoszenia.

5. Dnia 29 lipca 2009 roku Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację prawidłowości dokonanych zgłoszeń. W tym samym dniu spośród prawidłowo wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń konkursowych zawierających kompletne zestawy 20 kuponów Komisja Konkursowa w obecności Radcy Prawnego wyłoni 10 laureatów konkursu, w tym laureata nagrody głównej – domku letniskowego EWA 5.

6. Imiona i Nazwiska Laureatów Konkursu zostaną opublikowana w dniu 31 lipca 2009 roku na łamach „Polski Głosu Wielkopolskiego” oraz 01 sierpnia 2009 roku na stronach internetowych www.polskagloswielkopolski.pl i www.poznan.naszemiasto.pl wraz z informacją o wygranej nagrodzie.

7. Nagrodą Główną w Konkursie jest drewniany Dom Wypoczynkowy EWA 5 o powierzchni zabudowy (5 mx8 m) z tarasem 15 m2 (3 mx5m) i antresolą o wartości 47 799 zł brutto, wyprodukowany przez Zakład Obróbki Drewna „Zodan” z Wysokiej. Producent przekaże również wszelką dokumentację techniczną i projektową drewnianego domu niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Laureat, który wygra Nagrodę Główną, w celu skorzystania z usługi montażu domu świadczonej przez producenta zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych formalności i przekazać zlecenie montażu Zakładowi Obróbki Drewna „Zodan” z Wysokiej w terminie do dnia 31.07. 2010 roku, pod rygorem utraty prawa do usługi montażowej. Po tym terminie Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie materiały wraz z dokumentacją techniczną, które winien odebrać nie później niż w terminie do końca 31.12 2010 roku. Po tym czasie nagroda ulega przepadkowi. Prace montażowe mogą być wykonane wyłącznie na terytorium RP.

9. Warunkiem wszczęcia prac montażowych, niezależnie od dopełnienia wymaganych formalności, jest wykonanie na koszt Laureata Konkursu fundamentów. Laureat jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zakwaterowania czteroosobowej ekipy montażowej. Prace montażowe powinny zakończyć się w terminie 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

10. Organizator przewiduje również nagrody dodatkowe za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca - komplety mebli ogrodowych z drewna oraz za zajęcie miejsc od czwartego do dziesiątego miejsca – zestawy wyposażenia ogrodowego.

11. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Laureat Konkursu - zdobywca nagrody - będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator, działając jako płatnik, pobierze przed przekazaniem nagrody należną zaliczkę na poczet podatku dochodowego, pomniejszając wartość nagrody brutto o kwotę podatku, który wynosi 10% wartości nagrody. Zdobywca nagrody głównej będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty podatku od nagrody przy jej odbiorze w siedzibie Organizatora. Uiszczenie przez Laureata należnego podatku jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody, pod rygorem utraty prawa do wygranej. Jeżeli Laureat Konkursu nie wypełni wszelkich prawem wymaganych formalności oraz nie dokona niezbędnych opłat w terminie 14 dni od 31.07.2009 roku jego prawo do otrzymania nagrody głównej wygasa.

12. Pobranie podatku od pozostałych nagród nastąpi przed wydaniem nagrody w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o. o Oddział Prasa Poznańska, Klub Czytelnika, ul Grunwaldzka 19, Poznań. Nagrody wygrane przez uczestników konkursu, muszą zostać odebrane w Klubie Czytelnika “Polski Głosu Wielkopolskiego” w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na łamach „Polski Głosu Wielkopolskiego”.

13. Wydawanie nagród odbędzie się w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska, Klub Czytelnika „Polski Głosu Wielkopolskiego” ul. Grunwaldzka 19, Poznań.

14. Prawidłowość odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe oraz poprawność trybu ich nadsyłania oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej oraz Radcę Prawnego, w obecności którego odbędzie się wyłanianie laureatów.

art. 5

Skład Komisji Konkursowej:
Marcin Fuszpaniak – przewodnicząca komisji
Renata Kornobis - członek komisji, sekretarz
Leszek Waligóra – członek komisji

art. 6

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu od dnia 18 czerwca 2009 r w Klubie Czytelnika „Polska Głos Wielkopolski”, Poznań ul. Grunwaldzka 19, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 oraz na stronach www.polskagloswielkopolski.pl i www.poznan.naszemiasto.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

art. 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

listy@gp.pl

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3